Lligo Matson

november 2017

Elevportföljer

Material: Snoddmappar, en för varje elev.

Eleverna kan placera arbeten, skrivningar etc. i en personlig mapp. Denna mapp undersöks ibland av eleverna. Det är tillåtet att förbättra arbetena som ligger i mappen.

Innehållet i mappen kommer att ingå i en framtida betygsbedömning

Tips: Låt inte eleverna ta bort något ur mappen, däremot uppdatera med nya versioner.

Elevportföljer Läs mer »

Skapa eget prov med nivåer

Material: Papper och penna

Eleverna ska under ledning av läraren tillverka ett prov till sig själva.

Ex Fråga ett: Läraren definierar vilken typ av fråga det ska vara. Ex addera två tal

Läraren visar att ett exempel på fråga ett kan vara 3 + 4 men om du vill visa att du kan bättre kan ju en 9 + 4 vara ett bättre alternativ eftersom det har en tiotalsövergång. Skulle du vilja vässa till det ännu mer kunde ju 9 + (-4) vara ett alternativ.

Det blir alltså exempel på nivåer av samma problem och skillnaderna kan diskuteras.

Eleverna tillverkar sitt eget prov och lämnar i det. En tid senare kan de få göra sitt eget prov.

Tips: låt dem rätta provet genom att skriva ned feedback till sig själv angående deras egen kommunikation.

Skapa eget prov med nivåer Läs mer »

Skapa eget prov

Material:  Papper och penna eller dator

Eleverna skapar i grupper sina egna prov.

Eleverna får ramarna givna och får arbeta fram prov de anser relevanta till vad de lärt sig.

Tips: Grupperna byter prov med varandra och får kommentera vad de anser om varandras prov.

Gärna i formen två stjärnor och en förbättring. Provet kan med fördel användas.

Skapa eget prov Läs mer »

Pannlampan metafor

Material: Fantasi

Läraren kommer in och säger att en lektion med pannlampor planeras. Rummet ska vara helt mörklagt och eleverna ha varsin pannlampa så att läraren kan se vart de har sitt fokus.

Tips: använd detta senare som en metafor för att påminna eleverna att de ska ha fokus på studierna. (då tänder vi pannlamporna…)

Pannlampan metafor Läs mer »

trafikljus-koppar

Material: muggar i grönt gult och rött, en uppsättning per elev.

Varje elev startar lektionen med muggarna i en trave på bänken med röda muggen underst sedan gula och helt synligt den gröna,

Då eleverna arbetar (eller då läraren gör sin genomgång) kan eleven byta plats på muggarna med betydelsen att

Med den gröna arbetar eleven med det de kan, Gula betyder att lärande pågår, rött betyder att de kört fast och behöver hjälp. Elever med röd mugg kan be om hjälp från elev med grön mugg.

trafikljus-koppar Läs mer »

inre röst

Idén:  Inre röst införs med att exemplifiera hur det kan låta i en elevs hjärna då den sitter framför en uppgift.

En grön elev talar till sig själv om strategier, definierar målet, använder strategier, belönar sig själv.

En gul elev talar till sig själv om uppgiften, distraheras lite av omgivningen, vet inte vad hen ska göra då problem uppstår.

En röd elev talar till sig själv om vad som händer i klassrummet, kommenterar andra, ser tåget passera, byter fokus.

inre röst Läs mer »

Feedback till varandra på tavlan

Material: glasspinnar med elevernas namn.

Läraren skriver en uppgift på tavlan, sätter sig så att hen inte kan se tavlan men klassen.

Slumpa upp en elev som ska lösa uppgiften själv eller med hjälp av klassen. Läraren protesterar om feedbacken är svaret eller feedback som på något annat sätt inte leder arbetet framåt.

Uppgiften kan stå kvar då ett liknande tal skrivs upp och ny elev slumpas fram

Feedback till varandra på tavlan Läs mer »