Lligo Matson

Lligo Matson är född och uppvuxen i en konstnärfamilj med mor som fotograf och Far som bildkonstnär. Livet har präglats av skapande och én vilja att dela med sig av kunskaper.  

Som konstnär vill man förändra världen – ingen lätt uppgift med bara penseln. Däremot genom att inspirera andra, dela med sig av måleriets glädje kommer man lite längre.