Lligo Matson

Lligo Matson är född och uppvuxen i en konstnärfamilj med mor som fotograf och Far som bildkonstnär. Livet har präglats av skapande och én vilja att dela med sig av kunskaper.  

Som konstnär vill man förändra världen – ingen lätt uppgift med bara penseln. Däremot genom att inspirera andra, dela med sig av måleriets glädje kommer jag lite längre.

Med mina kurser såväl Online som i verkligheten arbetar jag med hur man kan interagera med sitt eget skapande, bli åskådare till sin egen process.