Lligo Matson

Visa vad du kan prov

Material: Papper och penna

Prov med enbart frågor som inleds med ”Visa att du kan..” använd begrepp i resten av frågan.

Ex Visa att du kan addera två bråk med olika nämnare

Tips: exemplifiera med olika nivåer på hur de kan visa i någon fråga.