Lligo Matson

trafikljus-koppar

Material: muggar i grönt gult och rött, en uppsättning per elev.

Varje elev startar lektionen med muggarna i en trave på bänken med röda muggen underst sedan gula och helt synligt den gröna,

Då eleverna arbetar (eller då läraren gör sin genomgång) kan eleven byta plats på muggarna med betydelsen att

Med den gröna arbetar eleven med det de kan, Gula betyder att lärande pågår, rött betyder att de kört fast och behöver hjälp. Elever med röd mugg kan be om hjälp från elev med grön mugg.