Föredrag om erfarenheter av formativ bedömning

Det blev en genomgång om klassrumskontrakt och förtroendeskapande som grund för ett bra klimat för formativ klassrumspraktik. Det var tre skolor i Luleå som samlats i stadshusets sessionsal. Torulf Palm leder där ett treårigt utbildningsprojekt om formativ bedömning. Nu fick jag berätta om min formativa resa och dela med mig av erfarenheter från ”verkstadsgolvet”.

Föredrag om erfarenheter av formativ bedömning Läs mer »