Lligo Matson

mars 2019

Matematiken som en väg in i svenska skolan

https://skolvarlden.se/artiklar/matematiken-som-en-vag-i-svenska-skolan

Tidningen Skolvärlden 2019 03 01

Den prisvinnande matteläraren säger att matematiken är något gemensamt för människor oavsett varifrån de kommer. Därför menar han att det bra sätt att skapa en grund för nyanlända elever.
– Matematik är ett annat språk, säger Lligo Matson, mattelärare på Renforsskolan i Umeå.

Matematiken som en väg in i svenska skolan Läs mer »

Västerbottens kuriren

Lligo Matson har jobbat som matematik- och NO-lärare vid Renforsskolan i två och ett halvt år och flera av hans lärarkollegor imponeras av hans förmåga att väcka elevernas intresse.
Motiveringen till Kungliga vetenskapsakademiens lärarpris lyder: ”för framgångsrik användning av formativ bedömning i matematikundervisningen och för att han med tilltro till elevernas kapacitet utmanar och stöttar alla i sitt mångkulturella klassrum”.

https://www.vk.se/2692734/larare-i-vindeln-prisas-av-kungliga-vetenskapsakademien

Västerbottens kuriren Läs mer »