Lligo Matson

april 2019

Lärarens idé gynnade både nyanlända och svenskfödda

Svenska Dagbladet 2019-04-16

Finns det bättre recept än förberedelseklasser för nyanlända att komma igång i svenska skolan? Prisade läraren Lligo Matson och Renforsskolan i Vindeln i Västerbotten tänkte om – och har redan sett positiva resultat. På köpet har svenskfödda elever fått bättre undervisning.

https://www.svd.se/prisad-larare-tankte-om–nyanlanda-lar-sig-snabbare

Lärarens idé gynnade både nyanlända och svenskfödda Läs mer »