Lligo Matson

Feedback till varandra på tavlan

Material: glasspinnar med elevernas namn.

Läraren skriver en uppgift på tavlan, sätter sig så att hen inte kan se tavlan men klassen.

Slumpa upp en elev som ska lösa uppgiften själv eller med hjälp av klassen. Läraren protesterar om feedbacken är svaret eller feedback som på något annat sätt inte leder arbetet framåt.

Uppgiften kan stå kvar då ett liknande tal skrivs upp och ny elev slumpas fram