Lligo Matson

Skapa eget prov

Material:  Papper och penna eller dator

Eleverna skapar i grupper sina egna prov.

Eleverna får ramarna givna och får arbeta fram prov de anser relevanta till vad de lärt sig.

Tips: Grupperna byter prov med varandra och får kommentera vad de anser om varandras prov.

Gärna i formen två stjärnor och en förbättring. Provet kan med fördel användas.