Lligo Matson

inre röst

Idén:  Inre röst införs med att exemplifiera hur det kan låta i en elevs hjärna då den sitter framför en uppgift.

En grön elev talar till sig själv om strategier, definierar målet, använder strategier, belönar sig själv.

En gul elev talar till sig själv om uppgiften, distraheras lite av omgivningen, vet inte vad hen ska göra då problem uppstår.

En röd elev talar till sig själv om vad som händer i klassrummet, kommenterar andra, ser tåget passera, byter fokus.