Lligo Matson

Stafettmatte med glasspinnar

Fler uppgifter än vad som finns elever skrivs på tavlan, olika svårighetsgrader.

Läraren slumpar den första eleven, denne får gå upp och VÄLJA vilken uppgift den vill göra. Klassen kan ge feedback. Eleven slumpar fram nästa elev.. osv

Tips: Stoppa tillbaka pinnen i högen så att eleven inte blir färdig efter ett uppdrag vid tavlan.