Lligo Matson

Begreppskartor

Material: Redigerbart dokument på en molntjänst

Dokumentet har en tabell med begrepp, bild och lärarens förklaring samt en kolumn där eleverna kan komplettera förklaringen till befintliga begrepp SAMT lägga till fler begrepp de vill ha med i begreppskartan

Tips: återkom med eleverna till kartan då och då under arbetets gång.

Utgångspass

Material: pappersark i lämplig storlek, pennor.

Läraren ber eleverna lösa ett problem eller svara på en fråga för att inhämta information om de har nått lektionens lärmål. Läraren kan även be eleverna skriva ned vad de lärt sig på en lektion och vad de skulle vilja lära sig mer om.

Eleverna får lösa papper att skriva på och lämna in då de lämnar lektionen

Att tänka på: Bli inte för förvånad då du upptäcker vad mycket som händer men eleverna under en lektion:)

Whiteboard som massvarsystem

Material: små whiteboard-tavlor en för varje elev, whiteboard-pennor och servetter för att torka rent med.

Läraren ställer en fråga, eleverna svarar genom att skriva svar på whiteboard-tavlan.

Tips: låt eleverna visa upp samtidigt.

 

Något att fundera över: Hur ska klassrumskontraktet utformas så att det blir tillåtet att svara fel och hur ska informationen användas för att bli formativ

Mc Cormick B 250 International

Traktorn på bilden är inte den rätta.

 • Fabrikat Mc
 • Modell Cormick Intern B 250
 • Fordonsår / Modellår
  1958 / 1958
 • Registreringsnummer DGK 597
 • Chassinr / VIN21888

 

 • Status I trafik
 • Först registrerad 1958-01-01
 • Trafik i Sverige1958-01-01
 • Antal ägare 10
 • Senaste ägarbyte 2009-09-15