Lligo Matson

Utgångspass

Material: pappersark i lämplig storlek, pennor.

Läraren ber eleverna lösa ett problem eller svara på en fråga för att inhämta information om de har nått lektionens lärmål. Läraren kan även be eleverna skriva ned vad de lärt sig på en lektion och vad de skulle vilja lära sig mer om.

Eleverna får lösa papper att skriva på och lämna in då de lämnar lektionen

Att tänka på: Bli inte för förvånad då du upptäcker vad mycket som händer men eleverna under en lektion:)