Lligo Matson

Whiteboard som massvarsystem

Material: små whiteboard-tavlor en för varje elev, whiteboard-pennor och servetter för att torka rent med.

Läraren ställer en fråga, eleverna svarar genom att skriva svar på whiteboard-tavlan.

Tips: låt eleverna visa upp samtidigt.

 

Något att fundera över: Hur ska klassrumskontraktet utformas så att det blir tillåtet att svara fel och hur ska informationen användas för att bli formativ