Lligo Matson

Begreppskartor

Material: Redigerbart dokument på en molntjänst

Dokumentet har en tabell med begrepp, bild och lärarens förklaring samt en kolumn där eleverna kan komplettera förklaringen till befintliga begrepp SAMT lägga till fler begrepp de vill ha med i begreppskartan

Tips: återkom med eleverna till kartan då och då under arbetets gång.