Lligo Matson

Föredrag om erfarenheter av formativ bedömning

Det blev en genomgång om klassrumskontrakt och förtroendeskapande som grund för ett bra klimat för formativ klassrumspraktik. Det var tre skolor i Luleå som samlats i stadshusets sessionsal. Torulf Palm leder där ett treårigt utbildningsprojekt om formativ bedömning. Nu fick jag berätta om min formativa resa och dela med mig av erfarenheter från ”verkstadsgolvet”.