Lligo Matson

Lärande och formativ bedömning i ett mångkulturellt klassrum

Kungliga vetenskapsakademien 2019-04-02

Lligo Matson, Renforsskolan, Vindeln (lärarpristagare i matematik). Introduktion av Kerstin Sahlin, ordförande i Kungl. Vetenskapsakademiens kommitté för skolfrågor. Från: Ingvar Lindqvistdagen 2019.