Lligo Matson

Skolvärlden träffar Dylan Wiliam

Dylan Wiliam är den formativa bedömningens kanske största guru. Här är en bra intervju som ger en god inblick i tänkandet kring att undervisa med en formativ klassrumspraktik