Lligo Matson

Litteraturtips

Här lämnar jag tips på de böcker jag läst(läser)

Lärarens Handbok

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011

 

Vad varje pedagog bör veta – om hjärnan, inlärning och motivation

Tebelius, Anna

 

Handbok i Formativ bedömning

William, Dylan

 

Att följa lärande

William, Dylan

 

Mindset

Dweck, Carol S

 

Betygsättning

Gustavsson, Anders

 

Prov och arbetsuppgifter

Gustavsson, Anders

 

Utmanande undervisning i skolan

Nottingham, James

 

Omgiven av idioter

Eriksson, Tomas

 

Det professionella lärandets inneboende

Timberley, Helen

 

Hjärna, Gener & Jävlar anamma

Klingberg, Torkel

 

Synligt lärande för lärare

Hattie, John