Elevportföljer

Material: Snoddmappar, en för varje elev.

Eleverna kan placera arbeten, skrivningar etc. i en personlig mapp. Denna mapp undersöks ibland av eleverna. Det är tillåtet att förbättra arbetena som ligger i mappen.

Innehållet i mappen kommer att ingå i en framtida betygsbedömning

Tips: Låt inte eleverna ta bort något ur mappen, däremot uppdatera med nya versioner.

Visa vad du kan prov

Material: Papper och penna

Prov med enbart frågor som inleds med ”Visa att du kan..” använd begrepp i resten av frågan.

Ex Visa att du kan addera två bråk med olika nämnare

Tips: exemplifiera med olika nivåer på hur de kan visa i någon fråga.

Skapa eget prov med nivåer

Material: Papper och penna

Eleverna ska under ledning av läraren tillverka ett prov till sig själva.

Ex Fråga ett: Läraren definierar vilken typ av fråga det ska vara. Ex addera två tal

Läraren visar att ett exempel på fråga ett kan vara 3 + 4 men om du vill visa att du kan bättre kan ju en 9 + 4 vara ett bättre alternativ eftersom det har en tiotalsövergång. Skulle du vilja vässa till det ännu mer kunde ju 9 + (-4) vara ett alternativ.

Det blir alltså exempel på nivåer av samma problem och skillnaderna kan diskuteras.

Eleverna tillverkar sitt eget prov och lämnar i det. En tid senare kan de få göra sitt eget prov.

Tips: låt dem rätta provet genom att skriva ned feedback till sig själv angående deras egen kommunikation.

Skapa eget prov

Material:  Papper och penna eller dator

Eleverna skapar i grupper sina egna prov.

Eleverna får ramarna givna och får arbeta fram prov de anser relevanta till vad de lärt sig.

Tips: Grupperna byter prov med varandra och får kommentera vad de anser om varandras prov.

Gärna i formen två stjärnor och en förbättring. Provet kan med fördel användas.

Pannlampan metafor

Material: Fantasi

Läraren kommer in och säger att en lektion med pannlampor planeras. Rummet ska vara helt mörklagt och eleverna ha varsin pannlampa så att läraren kan se vart de har sitt fokus.

Tips: använd detta senare som en metafor för att påminna eleverna att de ska ha fokus på studierna. (då tänder vi pannlamporna…)